Drónfelvétel, Drón Felvétel

drón felvétel

Drón Felvétel

A drón visszakerült ismét a tárolójába, a csövek a helyükre, beszállt mindenki a tűzoltó autóba, majd eltűntek Barni szeme elől.

légifotózás

Minden bizonnyal nagyon várja már, hogy ismét együtt lehessenek.

drónfelvétel

Barni nagyot sóhajtott, megkönnyebbült, hogy végre eloltották a tüzet. Eszébe jutott, hogy társa a vízesésnél vár rá.

légifelvétel készítés

Így hát Barni szélsebesen a hegyek felé vette az irányt.

Amikor Lili megpillantotta őt, egyszerűen csak ennyit kérdezett: ugye, nem esett bajod és a többi állat is mind megmenekült. Barni örömmel mesélte el Lilinek, hogy egy kisfiú a drónjával segítette a tűzoltók munkáját. Lili még sosem látott drónt, ezért megkérte Barni, mesélje el neki, mi is az. Barni átölelte Lilit szárnyával és tüzetesen, lépésrő-lépésre elmesélte párjának, hogy mi is az a pilóta nélküli repülőgép. Lili nagyon figyelmesen, érdeklődve hallgatta a beszámolót. Néha közben egy-egy kérdést is feltett, hogy még jobban el tudja képzelni, hogy néz ki egy ilyen légi jármű. Barni elmesélte neki, hogy ő már sokszor látta Dominiket a réten, amit egy kis dobozkával a kezében, szemét a drónról le sem véve járkál a réten. Először neki is nagyon szokatlan volt ez a látvány. Még kicsit tartott is tőle. De amikor látta, hogy a kisfiú nagyon körültekintően bánik ezzel a kis pilóta nélküli repülőgéppel, kedvét lelte figyelemmel kísérni a drón felvétel sétáit a levegőben. Mostmár ő is pontosan tudja, milyen nagy segítség ez a pilóta nélküli repülő szerkezet az emberek számára, hisz ők nem képesek repülni.

Miután töviről-hegyire mindent elmesélt, megkérte Lilit, repüljenek vissza együtt a fészkükbe. Felszálltak hát és út közben a füstfelhőt kikerülve szerencsésen hazaértek.
Másnap reggelre az egykor oly szép, zöld növénytakaró helyén már csak egy fekete folt éktelenkedett. Minden ott élő állat más otthont kellett keressen magának. Nekik szerencséjük volt, a fát, melyen a fészkük ring, nem érte el a tűz.

A mai napon nagy esemény történt. Lili 4 apró tojással halmozta el a fészket. Barni épp távol volt, hogy beszerezze az aznapi betevő falatot. Szeme-szája tátva maradt, amikor Lili megmutatta a 4 tojást. Örömtáncot lejtettek, majd Lili visszaült a tojásokra, hogy teste melegével óvja őket. Nagyon boldogok voltak, hogy hamarosan kikelnek majd a fiókáik. Ettől a pillanattól kezdve a tojásokat sosem hagyták őrizetlenül. Barni szorgalmasan hordta haza a finomabbnál finomabb falatokat Lili nagy örömére. Türelmesen várták, hogy végre megrepedjenek a tojások és a pelyhes kis jövevények kidugják fejecskéjüket a tojáshéjból.

drónfelvétel készítés
drón felvétel készítés

Egyszer aztán eljött a nagy nap! Lili éppen szendergett, testével a tojásokat melengetve, amikor egyszer csak az egyik tojás megmozdult alatta. Kisvártatva, ismét mozgást észlelt. Aztán mintha a fészek megindult volna alatta, egyre másra érezte, hogy a fiókák kopogtatják a tojás héjat, hogy utat nyissanak maguknak. Aztán reccs, az egyik tojás kettétört és egy kócos fejecske dugta ki fejét. Majd kipp és kopp, tojásropogás és szinte egyszerre jelent meg a másik három fejecske is. Lili a meghatódottságtól azt sem tudta hova legyen. Segített lebontani a tojáshéjat gyermekeiről. Szépen megvizsgálta őket, megcirógatta buksijukat és bemutatkozott nekik. Lili vagyok, a mamátok. Az apró fejecskék ide-oda forogtak, mintha csak a papájukat keresték volna. S, lám ebben a pillanatban feltűnt Barni a levegőben. De nem tért haza zsákmány nélkül, ezúttal egy kis nyulat szorított erős karmai között. Amint a fészekbe ért, meglepettségében rögvest ki is eresztette a nyulat, ami azon nyomban menekülni próbált. Ó, jaj, a fészek megbillent és az egyik fióka kicsusszant belőle. Szegény Lili hirtelen azt sem tudta, mitévő legyen, de Barni azonnal cselekedett. Hagyta a nyulat veszni és mélyrepülésben fiókája nyomába eredt. Földet érés előtt az utolsó pillanatban megragadta a gyenge kis fiókát és gyengéden megmarkolva őt, indult volna vissza vele a fészekbe, amikor Róka Rudi, a ravasz róka utánuk kapott. Barni féltve szorította fiókáját, nehogy elragadja tőle a róka. Ám magát nem tudta védeni, így a vörös bundás két mancsával belekapott mind a két szemébe. Barni ettől kezdve nem látott. Lili izgatottan figyelte az események viharát a fészekből, nem hagyhatta hátra a most született fiókákat, hogy Barni segítségére siessen. Róka Rudi nem volt rest, elragadta a fiókát. Lili óriási jajveszékelésbe kezdett. Megmaradt 3 fiókájukat szárnyai alá vonta. Barninak esélye sem maradt felvenni a harcot a rókával, aki a megkaparintott zsákmányával eliszkolt.

Most mi lesz? Barni a fa törzse mellett leroskadt, Lili pedig nyugtalanul kémlelt ki a fészekből. Mit tegyen, – latolgatta. Ha kiröppen a fészekből, a fiókákat magukra hagyva veszélynek teszi ki őket. Ha pedig nem megy Barni segítségére, őt hagyja magatehetetlenül magára.
Miközben ezek a gondolatok cikáztak a fejében, furcsa hangra lett figyelmes. Felemelte a fejét és lám, egy furcsa árnyat látott elsuhanni a levegőben. Eszébe villant, hogy Barni mesélt neki a kisfiúról, aki egy drónt szokott reptetni a levegőben. Eddig még sosem látta, de Barni elmesélése alapján be tudta azonosítani, ez nem lehet más, csak az a pilóta nélküli repülő szerkezet, amely a tűzoltók munkáját segítette a múltkor. Izgatottan várta, hogy újra elrepüljön felette. S, lám, hamarosan újra feltűnt. Lili kitárta szárnyait, csapkodott, hogy felhívja magára a figyelmet. Mutatványa jól sikerült, a drón visszafordult és megállt a levegőben, pont a fészek felett. Lili kétségbeesetten nézett bele a drón kamerájába. Eközben a kisfiú, aki a földről irányította a drón szerkezetet, gyanút fogott. Barnit, a sólymot, ő is jól ismerte, sokszor látta őt, amikor a magasba emelte drónját. A drónja által készített légi felvételen megpillantotta, hogy egy izgatottan csapkodó madár van a fészekben, akinek szárnyai alól 3 pici fióka nyújtogatja ki fejecskéjét. Azt is látta, mintha a fészek elbillent volna. Rögtön tudta, itt valami baj történt. A kezében lévő irányító egységgel a drónját óvatosan lejjebb vezérelte, hogy annak segítségével alaposan szét tudjon nézni. Ahogy a drón kameráját a föld felé irányította, látta, hogy a fa tövében vergődik egy sólyom, aki pont úgy néz ki, mint akit ő rendszeresen látni szokott a légi felvételek készítése közben. A fejéhez kapott, rögtön tudta, segítenie kell. Szerencsére nála volt a mobil telefonja. Előkapta hát és azonnal hívta az édesapját, akinek hangja rögtön fel is csengett a vonal másik oldalán. Szervusz drága kisfiam, szólt bele a telefonba. Apa! Apa! Gyorsan! Segítened kell, hadarta izgatottan Dominik. Mi történt – kérdezte apukája. Gyere gyorsan! A drónfelvétel rögzítette, hogy egy bajba jutott madár vergődik egy fa tövében, aminek tetején van egy fészek egy másik sólyommadárral, amiben fiókák is vannak. Azonnal jövök – mondta az édesapa és már húzta is a cipőjét. Pár perc múlva már találkoztak is. Dominik a drónfelvételek alapján odavezette édesapját a sérült madárhoz, aki mély sajnálattal látta, hogy a madár mindkét szeme vérzik, így a látását elveszítette. Kérte Dominiket, a drónt emelje újra a magasba, készítsen légi felvételket a fészekről. Megkérte, óvatos legyen! Ne engedje pilóta nélküli repülő szerkezetét a fészek közelébe.